Vi är byrån för dig som vill se din organisation utmanas och utvecklas. Tillsammans med oss kan ni påbörja arbetet med jämställdhet, jämlikhet, mångfald eller likabehandling - eller ta arbetet till en ny nivå.

Perspektivbyrån har en normkritisk utgångspunkt i allt arbete. Diskriminering är inte ett resultat av vissa okunniga eller illvilliga individer, utan beror på vad vi alla är med och gör till "normalt" och "onormalt" i vår vardag. Ser vi detta görande så kan vi ändra det.

Vi ser alltid styrkor och möjligheter och tycker det är viktigt att ta tillvara alla goda initiativ - stora som små. Vi kan anlitas som utbildare, konsulter, utredare, processledare och skribenter.

_______________________________________

TIPS

Nu finns en folder om Perspektivbyrån, med smakprov av våra tjänster. Perfekt för dig som vill veta lite mer om oss eller som vill ha något att sätta i händerna på kollegorna eller chefen. Foldern finns att ladda ned här.

_______________________________________

MER OM PERSPEKTIVBYRÅN


Perspektivbyrån består av konsulter som sedan 2007 arbetat med jämlikhetsfrågor och ser normkritiska förhållningssätt med intersektionell analys som utgångspunkten för att förändringsarbete ska kunna äga rum. Perspektivbyrån har under flera år arbetat med normkritisk utbildning, metodutveckling samt textproduktion/granskning.

Perspektivbyråns Noa Elstad har mångårig erfarenhet av att utbilda utbildare i normkritik och Sofia B. Karlsson har föreläst om normkritik i högre utbildning på flera av landets lärosäten.


Perspektivbyråns arbetsområden:
Organisationsutveckling, kommunikation, härskartekniker, främjartekniker, mångfald, jämlikhet, jämställdhet, likabehandling, hbt-frågor och heteronormativitet, queer, crip, genus, diskrimineringslagstiftning, normkritik.

Perspektivbyråns målgrupper:
Företag, myndigheter, högskolor, skolor, föreningar och alla som vill arbeta mot diskriminering och för ökad jämlikhet.